Branscher

Våra kunder finns i en mängd olika branscher. Det som förenar dem är ett behov av att separera vätskor från partiklar av olika slag. Vi har en effektiv lösning för alla!

Vatten och avlopp

Kommunal vattenrening kräver effektiv separation av stora volymer slam, dygnet runt. Noxons dekantercentrifuger finns på många reningsverk runt om i landet.

Recycling

Återvinning är en självklarhet för att ta vara på jordens resurser. Noxons effektiva system för avvattning minimerar mängden slam som måste bearbetas vidare. Cirkulation av vatten sparar vår miljö.

Biogas

Att förvandla rötslam till biogas är ett miljövänligt sätt att skapa förnyelsebar energi av biologiskt material. Vi på Noxon arbetar tillsammans med våra kunder för att överträffa dagens allt hårdare miljökrav.

Fiskindustri

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi på Noxon ständigt våra dekantercentrifuger för att fungera i olika slags processer. I produktion av fiskmjöl kommer vår utrustning till stor nytta.

Slakteri

Noxons effektiva dekantercentrifuger ger det bästa avvattningsresultatet i förhållande till investeringen. Någon som bland annat livsmedelsindustrin uppskattar.

Tvätteri

Automatisk rengöring med larm och stoppfunktioner vid oförutsedda händelser ger en trygg och kontrollerad arbetsprocess dygnet om. Noxons egenutvecklade styrsystem gör det enkelt att ha full kontroll

Gruva

Gruvdrift kräver stora mängder vatten. Noxons metoder för effektiv avvattning sparar kostnader samtidigt som det innebär en minskad miljöpåverkan. Noxon-centrifugens robusta konstruktion gör den väl lämpad för den tuffa gruvindustrin.

Raffinaderi

Oljehaltigt slam är en miljörisk. Effektiv separation där vatten skiljs från föroreningar är en enkel och problemfri process med Noxons dekantercentrifuger.

Papper/Cellulosa

Enkel styrning och exakt kontroll över halten torr substans i det slam man arbetar med, ger en säker och problemfri process. Noxons styrsystem och centrifuger är utvecklade på användarens villkor.

Övrig industri

Unika möjligheter till anpassning är en av de stora fördelarna med Noxons produkter. Varje dekantercentrifug kan ställas in och få ett skräddarsytt arbetssätt för att fungera optimalt i olika slags verksamhet.