Testkörning

Alla kan få goda resultat i sin egen anläggning. Väl på plats kan slammets sammansättning, arbetsmetoder och yttre omständigheter göra det svårt att upprepa resultaten. Därför har vi en komplett mobil testutrustning som gör det möjligt att genomföra avvattningsförsök i full skala på er anläggning.

 

Tillsammans med vår testtekniker går ni igenom testet utifrån era önskemål. Därefter upprättas ett protokoll med avvattningsresultatet. Syftet är att hitta slammets bästa och mest ekonomiska avvattningsbarhet.

Allt som krävs för att kunna genomföra ett test är att ansluta el, vatten och slam, samt att ordna en container för det avvattnade slammet och bortledning av rejektvattnet.

Noxons centrifuger kan enkelt anpassas för olika sorters slam och verksamhet. Vi avvattnar bland annat råslam, bioslam, rötslam. Vattenverksslam, slakterislam, pappers/cellulosaslam, fiskslam och oljeslam. Kontakta oss så berättar vi mer!