Effektiv avvattning på användarens villkor

Noxon tillverkar och säljer dekantercentrifuger, polymermaskiner och egentillverkade styrsystem och tillbehör för avvattning.

Våra kunder finns i många olika branscher, därför kan Noxons produkter anpassas på många sätt för att fungera i varje verksamhet. Våra dekantercentrifuger används ofta inom kommunal och industriell avvattning, men fungerar lika bra för arbete med oljeslam, slakterislam, fiskslam, rötslam, bioslam, pappers/cellulosaslam med mera.

Vi kan bland annat erbjuda unik anpassning av centrifugens rotor, vinklar, avstånd etc. för att uppnå maximalt avvattningsresultat.

Svensk tillverkning nära kunden

Noxons produkter utvecklas och tillverkas i Sverige. Det ger oss en unik möjlighet att anpassa våra produkter till våra kunders verksamhet. Vår patentskyddade konstruktion har kommit till just för att underlätta för våra kunder och erbjuda ännu mer effektiv avvattning för specifika branschsegment.

Lång erfarenhet och kompetent personal har gjort Noxon till en av de ledande svenska leverantörerna inom avvattning. Idag har vi också nått en framstående position på exportmarknaden.