Effektiv avvattning är vår affärsidé

Vår affärsidé är att effektivisera våra kunders avvattning och därmed hjälpa dem att reducera de volymer som måste bearbetas eller transporteras vidare. På så vis kan våra kunder minska sina transporter, sänka sina kostnader och samtidigt minska sin miljöpåverkan.

Varför - är ordet som separerar oss från andra

Noxons verksamhet började med att en person frågade sig varför gårdagens centrifuger inte var mer användarvänliga. Sedan dess har vi fortsatt att ifrågasätta varför avvattning så ofta sker på tillverkarens villkor istället för utifrån användarens behov. De tankarna ligger till grund för vår tillverkning av dekantercentrifuger, polymermaskiner och styrsystem.

Varför ska alla maskiner se likadana ut?

Svart, blå, röd eller randig? Du väljer helt fritt hur din centrifug ska se ut. På samma sätt kan våra kunder välja material, tillbehör och anpassning för att våra centrifuger ska fungera optimalt i varje verksamhet.