Styrelsen

Stefan Karlsson

Styrelseordförande
Stefan Karlsson har en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi och har även studerat på Stanford Graduate School of Business. Han har bred internationell erfarenhet från den finansiella sektorn och har arbetat med investeringar och bankverksamhet i Norden,Storbritannien, Sydafrika och Tyskland. Stefan är styrelseordförande i A-Search och Noxon AB.


Johan Möllerström

Styrelseledamot

Johan Möllerström är civilekonom från Lunds Universitet med inriktning finansiell teori. Han har en gedigen erfarenhet av internationell tillväxt. Under 11 år var han VD för Malmberg Water AB och växte verksamheten från en omsättning om 150 MSEK till 500 MSEK, all tillväxt kom från exportmarknaden. Från januari 2017 är han VD för Arc Aroma Pure, noterat på First North Premier. Förutom ledamot i Noxon AB är Johan även ledamot i Krinova Science Park i Kristianstad.

 


Stefan Tilk

Styrelseledamot
Stefan Tilk har en civilingenjörsexamen inom fysik och har även studerat på ESADE Business School. Han har en gedigen internationell erfarenhet med bland annat flera ledande befattningar inom Volvo-koncernen. Stefan har även arbetat som VD såväl i Geveko AB som inom Elof Hansson-gruppen. Förutom ledamot i Noxon AB är Stefan även ledamot i National Electric Vehicle Sweden AB.


Per Petersson

Styrelseledamot
Per Petersson är teknologie doktor i produktionssystem och har en lång industriell erfarenhet både som forskare, chef och konsult. Han har bl. a. varit chef för Scanias centrala produktionsutvecklingsavdelning. Idag är Per partner och seniorkonsult i Part Development AB som arbetar med verksamhetsutveckling utifrån ett Lean-perspektiv. Per är ledamot i Noxon AB.