Produkter

Dekantercentrifug

Stor kommunal anläggning eller mindre industri – Noxons dekantercentrifuger ger kostnadsfördelar i alla sorters verksamhet.  Den kompakta svensktillverkade centrifugen kräver lite utrymme samtidigt som den ger pålitlig och säker drift år efter år.

Läs mer.

Polymermaskin

Noxons polymermaskin består av kommunicerande kärl. Det innebär att uttag av polymerlösning kan ske kontinuerligt eftersom beredningen startar automatiskt så snart mängden lösning sjunker till en förbestämd nivå. På så sätt får man en säker drift.

Läs mer.

Slamregulator

Med Noxon slamregulator kopplad till dekantercentrifugen kan avvattningen pågå dygnet runt utan bemanning. Slamregulatorn styr, reglerar, registrerar och övervakar processen under drift. Larmfunktioner stoppar och spolar rent centrifugen om något oförutsett inträffar.

Läs mer.