Dekantercentrifug

Stor kommunal anläggning eller mindre industri – Noxons dekantercentrifuger ger kostnadsfördelar i alla sorters verksamhet.  Den kompakta svensktillverkade centrifugen kräver lite utrymme samtidigt som den ger pålitlig och säker drift år efter år.


Beskrivning

Teknik med tusen möjligheter
Noxons dekantercentrifug finns i flera storlekar och modeller för att fungera i olika slags verksamhet. Vanliga applikationer är råslam, bioslam, rötslam, vattenverksslam, slakterier, papper/cellulosaslam, fiskslam, oljeslam mm.  Varje dekantercentrifug från Noxon kan anpassas på ett flertal punkter för att skräddarsys till kundernas krav. Naturligtvis erbjuder vi också utbildning, montering, start, optimering och service när maskinen väl är på plats.

Specifikation

Funktion
Dekantercentrifugens centrala del är en roterande trumma med en oberoende roterande skruvtransportör inuti.

Slammet matas in via inloppsrör till blandningskammaren i skruven. Där tillsätts också polymer så att slammet flockas. Under centrifugeringen slungas slammet genom hål i blandningskammaren ut mot trummans ytterväggar. Det avvattnade slammet transporteras ut genom maskinen av skruvtransportören, medan rejektvattnet pressas bak till rejektutloppen. Vattennivån i trumman är reglerbar och det aktuella slammet avgör vilken nivå som är lämplig.

Trumman och skruven roterar oberoende av varandra med upp till ca 3 600 varv/min beroende på maskin och slamtyp.

Anpassning
Vi tillverkar våra centrifuger i Sverige och arbetar nära våra kunder. Det gör att vi har många möjligheter att anpassa våra maskiner till kundernas behov. Vi kan kombinera olika material, anpassa fundament, använda olika driftssystem och mycket mer. Självklart får du också välja färg helt fritt. Varför ska alla maskiner se likadana ut?

Tillbehör

Alla våra centrifuger kan enkelt anpassas för olika verksamheter och olika sorters slam. Den långa raden tillbehör gör det möjligt att skräddarsy centrifugen med utrustning som är optimal för just er verksamhet.

 • Automatikskåp
 • Slamregulatorer
 • Vibrationsvakter
 • Slamluckor
 • Slamutlopp
 • Stosar för ventilation
 • Flödesmätare
 • TS-haltmätare
 • Rejektmätare
 • Rejektärl
 • Nivåmätare
 • Ljudhuv
 • Flera olika typer av mixer för polymer

Ta kontakt med oss och berätta om er verksamhet så tar vi tillsammans fram en centrifug som ger det resultat ni vill ha.

Bilder

Branscher

Noxons dekantercentrifug finns och fungerar för en mängd olika branscher!
Läs mer.

Maskinmodell

LP5
 • 4-6 m3/h
 • Max 150 kg TS/h
LP5
DC3
 • 1-4 m3/h
 • Max 120 kg TS/h
DC3
DC6
 • 3-8 m3/h
 • Max 250 kg TS/h
DC6
DC10
 • 5-15 m3/h
 • Max 500 kg TS/h
DC10
DC12
 • 6-18 m3/h
 • Max 600 kg TS/h
DC12
DC20
 • 8-25 m3/h
 • Max 800 kg TS/h
DC20
DC30
 • 8-35m3/h
 • Max 1000kg TS/h
DC30
DC40
 • 25-75 m3/h
 • Max 1 600 kg TS/h
DC40