Polymermaskin

Noxons polymermaskin består av kommunicerande kärl. Det innebär att uttag av polymerlösning kan ske kontinuerligt eftersom beredningen startar automatiskt så snart mängden lösning sjunker till en förbestämd nivå. På så sätt får man en säker drift.


Beskrivning

För pulver eller flytande polymer
Noxon polymermaskin använder en cylindrisk vattennivå för invätning av polymerpulver. Lösningen pumpas sedan till ett mixerkärl för att därefter gå igenom en vilozon innan den kommer till uttagskärlet. Detta ger en mycket homogen lösning med lång uppehållstid. Polymermaskinen finns också i ett utförande för flytande polymer.

Noxon Wet
Noxon Wet är framtagen för att ge en optimal och problemfri beredning av flytande polymerkoncentrat.

Specifikation

FUNKTION
Noxons polymermaskin för pulver bereder polymerlösning kontinuerligt i satser, med inställda start och stoppnivåer. Invätningen av polymer sker mot en cylindrisk vattenridå och lösningen pumpas sedan upp i mixerkärlet. Pumpen gör det möjligt att placera upplösaren och mixerkärlet avskilda från varandra.

AUTOMATIK OCH LARM
För att få en konstant koncentration på polymerlösningen mäts vattenflödet till upplösaren som har en frekvensomformare på doserskruven. Ett flertal larm på upplösaren säkerställer en problemfri funktion och drift.

STYRNING
Polymerberedaren kan styras av Noxons slamregulator SP4000.
Utrustningen kan även levereras med en separat kontrollpanel.

Tillbehör

Polymermaskinens upplösare kan levereras för storsäck.

Maskinen kan levereras med dammsluss för att förhindra att polymerdamm sprids i lokalen.

Polymerberedaren kan även användas för flytande polymer om doseringspump för detta installeras.

Bilder