Lätt val för Dewatech

Betydligt färre transporter och minskade kostnader för strukturmaterial blev resultatet när Dewatech körde igång sin centrifug. En bra dialog och ett klockrent resultat från testkörningen gjorde valet av Noxon enkelt.

Dewatech i Gävle tar emot och renar slam från en mängd olika verksamheter. Hit kommer slam från bilvårdsföretag, hamnar, oljeanläggningar, dagvattenbrunnar och industrier. Det ställer krav på anläggningen.
– Karaktären på det slam vi får in är väldigt olika, säger Tobias Björkgren, driftsansvarig delägare. Det gör att vi måste ställa om maskinen ofta och ha bra övervakning för att få det slutresultat vi vill ha. Vi har valt att använda Noxons slamregulator SP3000 kopplad till vårt eget övergripande styrsystem och är mycket nöjda med resultatet.

Sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö

Tidigare komposterades det inkommande slammet. Den nya centrifugen har inneburit stora kostnadsbesparingar genom att det idag är betydligt mindre slam som transporteras vidare.

– Vår elförbrukning har ökat något, men den kostnaden är försumbar i jämförelse med vad vi sparar på transporter och strukturmaterial för komposteringen, konstaterar Martin Björkgren, VD och delägare. På köpet har vi fått en prydligare och renare hantering med bättre arbetsmiljö som resultat.

Testkörning gav säkerhet

Den nya dekantercentrifugen är en del i en komplex process där Dewatech renar vatten tills det är så rent att det kan släppas ut direkt i havet.
– Det ställer väldigt höga krav på vår verksamhet, säger Tobias Björkgren. Därför var det mycket bra för oss att kunna få hit testcontainern och köra fullskaliga prov. Testerna fungerade så bra att vi aldrig behövde göra några tillval eller någon anpassning av centrifugen vi valde. Det blev ett lätt val.

Kort inkörningsperiod

Dekantercentrifugen DC12 installerades i april och processar idag 12-13 kubikmeter slam per timme.
– Vi är mycket nöjda, säger Tobias Björkgren. Kontakten med Noxon var positiv från första början med en öppen dialog och så har det fortsatt. Om vi jämför med andra maskiner har vi haft ytterst få problem med intrimningen och responsen på våra frågor har kommit direkt. Tekniken fungerar och vi har full kontroll över varje del av processen.