Rötning av slam i Michigan

I Flint, Michigan har Swedish Biogas International kompletterat det existerande avloppsreningsverket med en biogasanläggning som gör det möjligt att bearbeta stadens avloppsslam på ett effektivt sätt. På så vis kan man behandla bioslam för både återanvändning och energiproduktion i form av biogas. I januari 2011 installerades två centrifuger från Noxon som idag gör det möjligt för anläggningen att producera torrare slam än vad man fick tidigare med sina bandfilterpressar.

– Noxons support och service har varit mycket bra, säger Chad Antle, Director of Operations på Swedish Biogas International. Vid installationen var deras tekniker mycket noga med att allt skulle fungera som planerat innan han åkte. Noxons procecsstyrningssystem integrerades också framgångsrikt med anläggningens existerande kontrollsystem från Allen Bradley.

www.swedishbiogas.com