Reservdelar

När du köper nya maskiiner och/eller utrustning från Noxon, köper du även innovation och kvalitet. Detsamma gäller våra reservdelar.

Våra ingenjörer, som konstruerat våra maskiner, ansvarar även för utveckling, tester och uppdateringar av alla våra komponenter, såväl som för processen gällande dess underhåll. Detta gäller inte enbart komponenternas dimensioner, utan även kvalitet på materialet, produktionsprocesser och kvalitetskontroller som de måste genomgå innan de börjar säljas på marknaden. På detta sätt tillhandahåller Noxon reservdelar och service som krävs för att stödja en säker och tillförlitlig drift av utrustningen.

Om du är i behov av reservdelar till din Noxon-maskin, tveka inte att kontakta oss på spareparts@noxon.com eller telefon +46 (0) 300 55 440. Kom ihåg att alltid ha maskinens serienummer tillgängligt vid all kontakt med oss.